5. Иммунопрофилактические мероприятия

5.1. Осмотр перед профилактическими прививками

Дата

Возраст

Диагноз

Заключение разреш./неразреш., отказ

Прививка (какая)

Мед. отвод до _______

Подпись врача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Профилактические прививки

Прививка

Вакцинация

Ревакцинация

I

II

III

I

II

III

IV

5.2.1. Полиомиелит (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Дифтерия, коклюш, столбняк

 

 

 

 

 

 

 

(какая, дата)

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Паротит (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Корь (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Гепатит «В» (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Краснуха (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Прививки по эпидпоказаниям  

5.2.5. Название, дата

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Название, дата

 

 

 

 

 

 

 

Серия, доза

 

 

 

 

 

 

 

Способ введения

 

 

 

 

 

 

 

Реакция (немедл., замедл.)

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Введение гамма-глобулина (по показаниям)

Дата

Причина

Серия, доза

Реакция (немедл., замедл.)

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Реакция Манту

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Прививка против туберкулеза (БЦЖ)

Дата

 

 

 

 

Доза

 

 

 

 

Серия

 

 

 

 

Подпись

 

 

 

 

 

Раздел 4 Раздел 6 Путеводитель